Hanovi Engineering Logo
Prunusstraat 20
4043 NV Opheusden
T: 0488-745005
E: info@hanovi.nl
Ons ontwerp is uw kracht!

Werkwijze

Hanovi Engineering ontwerpt machines en aandrijvingen vanuit een werktuigbouwkundige achtergrond. We maken daarbij gebruik van moderne 3D CAD-software van Solid Edge. Uitgangspunt van onze ontwerpen zijn de Machinerichtlijn en de geharmoniseerde Europese normen. Waarom? Omdat we dankzij deze werkwijze al veel risico's hebben ondervangen en onveilige situaties voorkomen.

Bij voorkeur werken we aan de hand van een projectmatige aanpak. Daarbij prevaleert altijd een goed contact en een heldere communicatie met onze klant. Met name in de definitiefase is het contact van essentieel belang. De definitie van uw wens is namelijk de basis van het voorontwerp en dat werkt door tot in het definitieve ontwerp. Tijdens de definitiefase kunnen we tevens een gedetailleerde en onderbouwde berekening maken van de kostprijs en een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Saillant detail: Wilt u tijdens uw presentatie commercieel overtuigend overkomen? Met onze kleurrijke 3D-ontwerpen, digitale tekeningen en hoogwaardige afdrukken laat u een onvergetelijke indruk achter.

Ook wanneer u zelf een ontwerp aanlevert, kan Hanovi Engineering daarvan gedetailleerde werkplaatstekeningen maken. Tevens kunnen we van (deel)ontwerpen exploded view-tekeningen vervaardigen. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in een gebruikershandleiding of in instructie- en onderdeelboeken. Hanovi Engineering is daarnaast in staat uw hydraulische, elektrische (automotive) of pneumatische schema's voor uw machines of aandrijfsystemen te ontwerpen en uit te werken.

Op basis van de eerste definitie en ruwe schets realiseert Hanovi Engineering, via een 3D CAD-ontwerp, de detailtekeningen op productie- of montageniveau. Ons ontwerp is uw kracht!